BÔNG TAI XOÀN 4 CÁNH VUÔNG

BÔNG TAI XOÀN 4 CÁNH VUÔNG

Liên Hệ

Vỏ bông xoàn có hột tấm từ 1.9 đến 1.3 li.

Nhận hột chủ từ 4.0 đến 4.5.

Mẫu nhẫn form vuông 4 cánh cách điệu

Thêm vào giỏ

Địa chỉ liên hệ: 48 Nguyễn Duy Dương, phường 9,quận 5, tp HCM

( Bên hong chợ An Đông)

+SĐT: 0918877075

 

+facebook: https://www.facebook.com/hongtham.nguyen.773

 

Chat Online