BÔNG TAI XOÀN HÌNH HOA TRÒN

BÔNG TAI XOÀN HÌNH HOA TRÒN

Liên Hệ

Hột tấm từ 1.5 đến 1.7 li

Hột chủ nhận từ 4.5 đến 5.0 li

Mẫu bông form tròn hình hoa chùm.

Thêm vào giỏ

Địa chỉ liên hệ: 48 Nguyễn Duy Dương, phường 9,quận 5, tp HCM

( Bên hong chợ An Đông)

+SĐT: 0918877075

 

+facebook: https://www.facebook.com/hongtham.nguyen.773

Chat Online