NHẪN XOÀN NỮ

NHẪN XOÀN NỮ

Liên Hệ

Nhẫn nữ form tròn, thiết kế đơn giản, mặt nhẫn gồm 2 vòng hột, 2 bên đai nhẫn đều được cẩn hột tấm. Là thiết kết đặc biệt dàng cho các bạn thích mẫu nhẫn tròn, chiếu sáng nhưng không quá cầu kì.

Hột tấm từ 1.0-2.0 li

Hột chủ nhận 5.4-6.3

Thêm vào giỏ

48_NGUYỄN DUY DƯƠNG,P9,Q5, TP. HCM ( bên hông chợ An Đông)

SĐT: 0918877075-0981658898

https://www.facebook.com/tiemvangNgocTham/?epa=SEARCH_BOX

Chat Online