VỎ BÔNG XOÀN HÌNH CHÓNG CHÓNG

VỎ BÔNG XOÀN HÌNH CHÓNG CHÓNG

Liên Hệ

Vỏ bông xoàn có hột tấm từ 2.0 li đến 1.1.

Hột chủ nhận 4.0-4.5.

 

 

 

Thêm vào giỏ

 

 

Địa chỉ liên hệ: 48 Nguyễn Duy Dương, phường 9,quận 5, tp HCM

( Bên hong chợ An Đông)

+SĐT: 0918877075

 

+facebook: https://www.facebook.com/hongtham.nguyen.773

 

Chat Online